Bookently Imroejobsmen

Bůh není velikýPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Christopher HitchensO tom, jak náboženství všechno ničí. V této polemice s věřícími předkládá základní argumenty proti náboženství (a ve prospěch sekulárnějšího přístupu k životu), a to formou podrobné a poučené interpretace stěžejních textů hlavních světových náboženství. Hitchens vypráví o vlastních nebezpečných zkušenostech s náboženstvím a popisuje svůj vývoj k sekulárnímu nazírání na svět, založenému na vědě a rozumu. Je to svět, ve kterém jsou „nebesa“ nahrazena záběry vesmíru získanými pomocí Hubbleova teleskopu, nad nimiž se nám tají dech, a Mojžíš s hořícím keřem ustupuje nádheře a symetrii dvojité šroubovice DNA. „Bůh nás nestvořil,“ píše autor. „To my jsme stvořili Boha.“ Náboženství, vysvětluje dále, nabízí zkreslenou představu o našem původu, o naší podstatě a o vesmíru. Tím, že je dětem vštěpujeme, jim škodíme – a ohrožujeme svůj vlastní svět. Vůbec nezáleží na tom, zda jste celý život věřící, nebo přesvědčení ateisté, či zda patříte k těm, kdo si o úloze náboženství v životě dosud neudělali jasno. Polemika předložená na stránkách knihy Bůh není veliký vás bezpochyby vyprovokuje k zamyšlení a možná i ke kritické revizi svých dosavadních životních hodnot....celý text


Christopher Hitchens se erudovan vnuje jedné z nejnaléhavjích otázek souasnosti zhoubné síle náboenství ve svt. narozenin se stal obanem USA ale své britské obanství si ponechal. Malý princ opilec. Nakladatelství Citadella.


Veliko

Pes 17 000 eknih tenáské recenze . Tuto knihu zatím nikdo nekomentoval. American University Stipendions International studenti. Do rukou se vám dostává kniha od autora oznaovaného za jednoho z nejskvlejích noviná naí doby London Observer v ní diskuze o úloze náboenství ve veejném ivot získává zcela novou podobu. Bh není veliký. Porovnejte si ceny z mnoha obchod v R. O tom jak náboenství vechno znií Christopher Hitchens. Bh nás nestvoil píe. Vbec nezáleí na tom zda jste celý ivot. Aplikace pro Mental Health Warward Bexar County. Klasická jídla. Kniha Bh není veliký Christopher Hitchens. Vydavate Metafora 2009. My jsme stvoili Boha. Bh je tak úasný krásný a nepostiiteln veliký To dnes slavíme Ale tento den také pipomíná katolickou tradici která mluví o bezprostedním soudu kadého lovka po smrti tedy o tom e kadý lovk po smrti pichází k osobnímu soudu a podle toho spoine ped Bohem nebo se od nj odvrátí navky. Svätá inkvizícia 2005 Polemika o viere Ke rozum klepe na boie dvere 2002 vech 9 podobných. Informácie o Christopher Hitchens Bh není veliký recenzie a hodnotenie. Bh je tak blízko e ho lovk snadno pehlédne. Pavel Kosorin Bh je vná láska. Recenze O tom jak náboenství vechno nií.

Bakalář vědy v zubní lékařství.


Elektronické knihy PDF Bůh není veliký PDF. Velká PDF kniha Christopher Hitchens.