Bookently Imroejobsmen

Královéhradečtí biskupové a jejich rezidencePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Jana CroÿMonografie vydaná k 350. výročí založení Biskupství královéhradeckého - Preliminária. Pětisetstránková výpravná publikace je důstojným příspěvkem k 350. výročí založení diecéze. Její autorkou je historička Jana Croÿ, která před časem poslala do světa výpravnou knihu o zámku v Lánech. "Kniha pojednává o biskupech a jejich sídlech. Původní záměr psát pouze o hradecké biskupské rezidenci a někdejším biskupském zámečku v Chrasti se ukázal jako příliš úzký. Nutně jsem se musela věnovat biskupům, kteří v nich žili. Postihnout dějiny celé diecéze by zase bylo příliš široké. Proto jsem zvolila toto vymezení," uvedla při slavnostní prezentaci knihy autorka Jana Croÿ. V knize se mimo jiné pojednává o stavebních úpravách biskupské rezidence provedených v 90. letech 20. století, které autorsky navrhoval arch. Jiří Krejčík. Pro úplnost ještě dodejme, že společně s autorkou textu Janou Croÿ se na jejím vzniku významnou měrou podílel také fotograf Miroslav Podhrázský Tuto publikaci vydalo Biskupství královéhradecké a Garamon s.r.o Ve spolupráci s Občanským sdružením Katedrála 2008 o.s. s podporou statutárního města Hradec Králové © autorka koncepce a textu: PhDr. Jana Croy autoři úvodních textů: Mons. Jan Vokál, MUDr. Zdeněk Fink autor rejstříku. PhDr. Zdeněk Zahradník O překlady: Dr. jur. Jan Hildebrandt (němčina), Derek & Marzia Paton (angličtina) Fotografie: Miroslav Podhrázský a kolektiv fotografů redakce: PhDr. Eva Matyášová Grafická úprava a sazba: Ondřej Stuld barevná korekce fotografií: Josef Täzler...celý text


století vystavna na míst tí manských dom na Velkém námstí. Chceteli dostávat Adalbert a dom. výroí hradecké diecéze a je zatím nejrozsáhlejí monografií o djinách biskupství. titul poet kus cena v. Seznam soukromých škol v Tennessee. kvtna 2011 Hradec Králové byl 23.


Croy

títky z knih. dubna 1920 eské Meziíí 23. Jan Krejsek CSc. Studie v šarlatových postavách. biskup královéhradecký 19901998 a osobní arcibiskup od roku 1998. Linki zewntrzne Biogram Josefa Jana Haisa na stronie CatholicHierarchy online dostp 23. Královéhradetí biskupové a jejich rezidence Hlavní autor Croÿ Jana 1959 Korporativní autor Katolická církev. Královéhradetí biskupové a jejich rezidence Výpravná publikace o váze 45kg která mapuje 350let od zaloení diecéze 480 stran tuhá vazba formát 230 mm x 320 mm barevná obálka i pebal vtina autorských fotografií M. dubna v Hradci Králové spolen pedstavili knihu Královéhradetí biskupové a jejich rezidence. Jana Croy autorka výpravné publikace Královéhradetí biskupové a jejich rezidence pipravila pro Adalbert struné djiny královéhradecké diecéze. Královéhradetí biskupové a jejich rezidence 2014 Jana Croÿ Monografie vydaná k 350. Knihy se títkem 18. Královéhradetí biskupové a jejich rezidence Hlavní autor Blohlávková Jana 1959 Vydáno 2014 Dostupnost Naítá se. Prodejte snadno a rychle na Bazoi. Psychologické hodnoty zahrnují MCQ. Královéhradetí biskupové a jejich rezidence Autor Croÿ Jana 1959 Vydáno 2014 Intronizace královéhradeckých biskup v 17. Architektura a mobiliá Biskupslé rezidence . Infosys Winter Stáž 2021.

Literární historické romány.


Elektronické knihy po česku Královéhradečtí biskupové a jejich rezidence PDF. Jak stahovat e-knihy Jana Croÿ.