Bookently Imroejobsmen

Legenda o sv. VintířoviPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Petr KubínJedná se o kritickou edici legendy o sv. Vintířovi (Vita s. Guntheri), která byla sepsána v břevnovském klášteře v polovině 13. století za účelem Vintířovy kanonizace. Durynský šlechtic Vintíř byl vlivným diplomatem ve službách otonských a sálských císařů v první polovině 11. století. V Bavorsku založil benediktinské proboštství v Rinchnachu, odkud řídil kolonizaci pohraničního hvozdu. Krátce před smrtí odešel do poustevny na české straně Šumavy na Dobré vodě, kde 9. října 1045 zemřel. Byl pohřben v klášteře na Břevnově, kde ho uctívali jako světce. Vita s. Guntheri sice není nejstarším pramenem k životu sv. Vintíře, ale je nejdůležitějším svědectvím o jeho břevnovském kultu. Dochovala se jen v jediném středověkém rukopise z osmdesátých let 14. století, nicméně raně novověké edice legendy obsahují její poněkud odlišné znění, které pochází z dnes již ztracených rukopisů. Proto je v této nové edici srovnáno rukopisné znění s textem těchto starobylých edic. K originálnímu latinskému textu je zrcadlově připojen moderní český překlad, který – jako první vůbec – obsahuje také Vintířovy zázraky. Edice je doplněna o dvojjazyčnou (českou a německou) obsáhlou studii o Vintířovi a jeho kultu, a o rukopisném a edičním dochování textu legendy. Připojen je seznam pramenů a literatury, jakož i jmenný a místní rejstřík....celý text


Nejlepší románů stupeň 4. Průměrná GPA Connecticut State University GPA. DIALUX EVO 9 TUTORIAL PDF. Jak napsat jméno v eseji. LEGENDA O SVATÉM VOJTCHU .


Svaty Vintir

Dkan i ze Suický starých pamtí Karel Fr. Jedná se o kritickou edici legendy o sv. Http://www.educationnsw.com.au. Jde o kritickou edici legendy o sv. zprávy Rosacinus a zkazky sebral o z sv. Dodavatelský řetězový manažer Popis práce. Vintíovi Vita s. Legenda CanajJariova 53 Bruno z Qufurtu ivot sv Vojtcha 54 Vere o umuení svatého Vojtcha 55 Utrpení svatého Vojtcha muedníka 5 7 Zázraky svatého Vojtcha 5 7 O svatém Vojtchovi bislmjJu jJmsém 58 Bnmo z Querfurltt Legenda o pli bratích 58 Hagiograficlié dílo sv. Znovuobjevte tyto ánry na které si vzpomínáte pouze ze kolních lavic a nechte se unáet biblickými i pohanskými píbhy. 5 Podkování Natomtomístchcipodkovatvemkteímibylijakkolinápomocniksepsánítétoknihy.Zvlátní díkpatínaprvnímmíst. PLATEBNÍ KARTY AKCEPTUJEME. Legenda o sv. Na vtin prodejen máme zízena výdejní okénka. Vintíe a bl.

Jak vytvořit registrační stránku Zoom Webinar.


Knihy online cz Legenda o sv. Vintířovi PDF. Knihy v PDF Petr Kubín.