Bookently Imroejobsmen

Sto básní: Svět staré japonské poeziePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
* antologie, Helena HoncoopováKniha Sto básní představuje Svět staré japonské poezie na vybraných ukázkách (paradoxně) více než dvou set „japonských básní“ waka, jež vznikaly u císařského dvora v Kjótu od 7. do 15. století. Jejím jádrem je kompletní překlad sbírky Sto básní od sta básníků (Hjakunin iššu), kterou z tisíců veršů zařazených do tzv. Císařských antologií vybral a uspořádal slavný básník a literární teoretik Fudžiwara no Teika (1162–1241) kolem r. 1236. Tato klasická sbírka patří dodnes k základním kamenům japonského duchovního dědictví. Do historického, literárního i výtvarného kontextu sbírky Sto básní zavede čtenáře obsáhlý úvod, zatímco doslov se soustředí na staré japonské poetiky a vysvětlení básnické dikce, figur a estetiky formy pětiverší waka, známého též jako „krátká báseň“ tanka – tedy strofy o 31 slabikách se závazným schématem 5-7-5 // 7-7 slabik. Dalších více než sto básní přeložených v úvodu a v doslovu ilustruje slohový vývoj této formy, její tematické a metaforické bohatství a jazykové zvláštnosti staré japonské poezie. Sto básní přeložila japanistka Helena Honcoopová, která též napsala komentáře a dvě doprovodné studie, vybrala ilustrace a připravila grafickou koncepci knihy. České vydání sbírky doprovází sto čtyřicet (převážně) barevných dřevořezů a maleb z 13.–20. stol. (Moronobu, Šunšó, Gakutei, Kunisada, Hokusai, Hirošige ad.). Tak bohatá obrazová příloha byla umožněna rychlou digitalizací světových sbírek japonského umění, celoživotní specializací autorky na japonské umění a hlavně podporou soukromé nadace Japan Foundation, která přispěla na tiskové náklady této knihy....celý text


Bezpečnostní a bezpečnostní otázky na Filipínách. Básn inspirované indickým duchem . Peklad komentáe a výbr ilustrací Helena Honcoopová. Jejím jádrem je kompletní pek. Sto básní Svt staré japonské poezie Kniha Sto básní pedstavuje zlatou éru japonské poezie jak ji v dob Heian pstovala aristokracie u císaského dvora v Kjótu.


Svet Pokladu

Jdi pes jít kvíz. Jejím jádrem je kompletní peklad sbírky Sto básní od sta básník Hjakunin iu kterou z tisíc ver zaazených do tzv. Pokud si zvlá nelibujete v básnikách doporuuji abyste si k maturit vybrali poezie ím jak nejmén myslím e to jsou dneska 2 knihy. Císaských antologií vybral a uspoádal slavný básník a literární teoretik Fudiwara no Teika kolem r. Objednávejte knihu Sto básní v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Seznam neziskových univerzit. faksimile klasické sbírky japonské poezie Hjakunin Isu vyd. Kníky pro pemýlivé lidi. V knize Sto básní Svt staré japonské poezie oívá kouzelná. Dálkové vyučovací práce. Jak používat napájení automatizujte v aplikaci Excel. Paleta Jaclyn Hill vypadá svazek 2. Sto básní Svt staré japonské poezie neuveden. Poezie je kapitolou samou o sob. Sto básní peloila japanistka Helena Honcoopová která té napsala komentáe a doprovodnou studii a vybrala ilustrace sto tyicet peván barevných devoez a maleb z 13.20.

Jaké výzvy se setkáváte jako poradce?.


E-knihy ke stažení PDF Sto básní: Svět staré japonské poezie PDF. Audio knihy zdarma * antologie, Helena Honcoopová.