Bookently Imroejobsmen

Ve světle Pravdy: Poselství GráluPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Abd-ru-shinV letech 1923-1938 napsal Abd-ru-shin, občanským jménem Oskar Ernst Bernhardt, velký počet přednášek, z nichž na sklonku svého života sestavil knihu „Ve světle Pravdy – Poselství Grálu“ v tzv. vydání poslední ruky. Vzniklo tak jedinečné dílo předkládající jasné a logické odpovědi na významné životní otázky. Od té doby bylo Poselství Grálu přeloženo do 16 jazyků a lze je koupit v 90 zemích světa. Počet prodaných výtisků v České republice se od roku 1989 pohybuje kolem 40 000 kusů. Poselství Grálu přináší výklad souvislostí mezi člověkem a jemu neviditelným světem. Prostými slovy a přísně logickým sledem myšlenek vysvětluje podstatu mnoha jevů, s nimiž se každý ve svém životě setkává. Nepředkládá ale vědecká, filozofická nebo ezoterická vysvětlení. Výklad se opírá o působení jednotných všeobsáhlých zákonů. Čtenář tak získává jasný obraz o působení Boží vůle a úloze člověka. Autor napsal své dílo s úmyslem vést hledajícího člověka blíže ke zdroji všeho života, zpět k Bohu. Poselství Grálu není základem žádného nového náboženství, nýbrž základem pro cestu jednotlivce, nezávisle na jeho národnosti, rase nebo vyznání. Podporuje člověka v jeho nezávislém myšlení a pomáhá mu vytvořit si vlastní úsudek. Z této půdy může pak vzejít opravdové přesvědčení o existenci duchovního světa a samozřejmá potřeba vydat se cestou vlastního zušlechtění. Tato cesta je prostá, jasná a vyžaduje pouze čisté srdce. „Kdo má v sobě pevnou vůli k dobru a snaží se dodat svým myšlenkám čistotu, ten již našel cestu k Nejvyššímu! Jemu pak bude vše ostatní přidáno.“ Abd-ru-shin (brož., 1040 str., 15x22 cm)...celý text


Chata Grove knihovna. Nejnií ceny . Peteno 20614 krát.Knihy Ve svtle pravdy Poselství Grálu Doznívání Falené uení smující k poslednímu svodu aby následníci tohoto uení chybn identifikovali satanovo Bezboníka jako pravého Boha. svazek na www.alza.cz. Pre Primární je třída. Zárove zprostedkuje vhledy do dní mezi Bohem a lovkem.Poselstvi gralu Nejrychlejí.CZhttpsnejrychlejsi.czposelstvi graluPoselství Grálu pináí výklad souvislostí mezi lovkem a jemu neviditelným svtem.


Poselství Grálu

Koupit Koupit eknihu. S Pedevropska. Vzniklo tak jedinené dílo pedkládající jasné a logické odpovdi na významné ivotní otázky. Ale i písná a spravedlivá. Žena v kabině 10, o čem to je. Správa zdravotnictví Kariéra. V letech napsal Abdrushin obanským jménem Oskar Ernst Bernhardt velký poet pednáek z nich na sklonku svého ivota sestavil knihu Ve svtle Pravdy Poselství Grálu v tzv. Abdrushin p. Nelze pitom oekávat ádné vdecké filosofické nebo esoterické výklady. Tyto publikace prodává Nadace Poselství Grálu Stiftung Gralsbotschaft veejn prospná nadkonfesijní instituce. Pojem Grál se dnes spojuje vtinou s touhyplnými obrazy i vizemi tradovanými v mýtech bájích a pedevím v umleckých dílech.Ve svtle Pravdy Poselství Grálu Knihy Fenixhttpsknihyfenix.czknihyvesvetlepravdyposelstvigraluAutor nabídl svým tenám v díle Ve svtle Pravdy Poselství Grálu cenné poznání a otevel jim tak i cestu k nalezení odpovdí je hledají.495 KSklademVe svtle Pravdy Poselství Grálu II Nakladatelství Poselstvíhttpsoblibeneknihy.czvesvetlepravdyposelstvigraluiiV bhu svého ivota naráí snad kadý lovk na otázky sahající do vtích hloubek a hledá na n odpovdi. Vzniklo tak jedinené dílo pedkládající .

Tana francouzské série.


Elektronické knihy epub PDF Ve světle Pravdy: Poselství Grálu PDF. Elektronické knihy digitální PDF Abd-ru-shin.