Bookently Imroejobsmen

Námořnictvo za povstání boxerů 1900 / Vzestup a pád pevnosti Tsingtao 1914PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Milan JelínekNámořnictvo za povstání boxerů 1900. V obsahově opět u nás ojedinělém publicistickém vyprávění si všímáme především podílu vojenských námořnictev spojenců na potlačení jednoho z největších povstání v Číně v l. 1889–1901 (větší bylo jen povstání tchajpchingů v l. 1854–1860). Stručně pojednáváme o příčinách vzniku povstání, ale pak už se do u nás málo známých, pozoruhodných podrobností věnujeme přípravě mocností na zásah na západním pobřeží Žlutého moře. Významnou pozornost věnujeme záchranné expedici adm. Seymoura směřující k vyslanecké čtvrti v Pekingu, které hrozilo vyhlazení hordami „boxerů“, podrobně líčíme dobytí pevnostního systému Ta-ku na pobřeží Žlutého moře, osvobození Tiencinu, a závěr vyprávění tvoří podrobné vylíčení dobytí Pekingu spojenci a porážky „boxerů“… Rovněž o povstání „boxerů“ u nás obsáhlá publicistická práce dosud nevyšla, takže jistě i proto náš příspěvek na to téma budí značný zájem čtenářstva. Vzestup a pád pevnosti Tsingtao 1914. Tsingtao, „perla Východu“ pod německou vlajkou, nemělo dlouhé trvání. Německo, které v poslední čtvrtině 19. století zahájilo koloniální expanzi a získalo několik území v Africe a v západních oblastech Tichého oceánu, potřebovalo dostatečně velkou a dobře vybavenou základnu eskadry, jež měla zajišťovat německé kolonie ve východní Asii. K zřízení základny si Berlín vybral čínský, t. č. opevňovaný přístav Čching-tao na poloostrově Šan-tung. V r. 1897 tedy Německo vyvolalo roztržku, jež vedla k násilnému obsazení přístavu a k jeho dlouhodobému pronájmu i s přilehlým územím. Z přístavu vznikla vojensko-námořní základna, kterou Němci začali vyzbrojovat a zřizovat v ní válečný přístav. V knize vyprávíme, jak vojenský zábor probíhal a jak se základna Tsingtao vojensky i občansky vyvíjela, jaké bylo její opevnění, výzbroj, posádka… A samozřejmě sledujeme i osud rakousko-uherského křižníku KAISERIN ELISABEH, který se v r. 1914 v Tsingtao objevil… Avšak přítomnost německého opěrného bodu na Dálném východě velmi vadila Japonsku, jež se považovalo za nového hegemona oblasti. Proto Tokio využilo vzniku velké války v Evropě a na základnu koncem léta 1914, zaútočilo… V knize líčíme tedy i poslední mírové dny v Tsingtao, dramatické vylodění spojenců na Šan-tungu, poté už se soustřeďujeme na boje na obranném pásmu základny včetně několika prvních leteckých akcí a námořního ostřelování, pojednáváme o poslední akci torpédoborce S90 (zničení minonosce TAKAČIHO) i agónii obrany základny. Závěr práce věnujeme událostem v Tsingtao po kapitulaci a politickým důsledkům pádu tohoto německého „opěrného bodu“ ve východní Asii, text je doplněn podrobným výčtem lidských materiálních zrát. Práce obsahuje četná vyobrazení a mapky. U nás na toto téma dosud žádná kniha nevznikla, takže tuto publikaci jistě uvítá každý zájemce o širší a hlubší poznání vojenství na začátku 20. století....celý text


Kupte knihu Vzestup a pád pevnosti Tsingtao 1914 od Milan Jelínek na . 1900 V obsahov opt u nás ojedinlém publicistickém vyprávní si vímáme pedevím podílu vojenských námonictev spojenc na potlaení jednoho z nejvtích. Můžu dostat sdružovače stupně po bakalářském. Úvod Knihy Odborná literatura Djiny a fakta Vojenství Moderní válené konflikty Námonictvo za povstání boxer 1900 Vzestup a pád pevnosti Tsingtao 1914.


Boxerské Povstání

Kid osvětlené znak NYT křížovky. Port Artur 3. Podnázev námonictvo za povstání boxer v ín 18991901 vzestup a pád pevnosti Tsingtao 1914. Atlanta Technical College Ošetřovatelství. Kniha Námonictvo za povstání boxer 1900 Vzestup a pád pevnosti Tsingtao 1914. Námonictvo za povstání boxer 1900 Vzestup a pád pevnosti Tsingtao 1914 Milan Jelínek Literatura obcojzyczna Námonictvo za povstání boxer 1900 . Námonictvo za povstání boxer 1900 Vzestup a pád pevnosti Tsingtao 1914 Svt kídel 35000 CZK 34000 CZK. Námonictvo za povstání boxer 1900 je autorova kniha Jelínek Milan a je vydána a má . Statistiky TAMU. Na tchto akcích najdete ná prodejní stánek s knihami za výhodnou cenu. Recenze produktu Námonictvo za povstání boxer 1900 Vzestup a pád pevnosti Tsingtao 1914 Tento produkt nemá jet ádnou recenzi. Master Security Aplikace. vtí bylo jen. Válka na Jadranu. Rovn o povstání boxer u nás obsáhlá publicistická práce dosud nevyla take jist i proto ná píspvek na to téma budí znaný zájem tenástva. Autor Milan Jelínek Podtitul Vzestup a pád pevnosti Tsingtao 1914.

Analýza zvonku JAR.


Knihy online sk Námořnictvo za povstání boxerů 1900 / Vzestup a pád pevnosti Tsingtao 1914 PDF. Audio knihy zdarma Milan Jelínek.