Bookently Imroejobsmen

Deset přání …nikdy není pozdě na to, vydat se za nesplněnými sny…PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Katy YakshaInspirativní román mladé autorky, jejímž ži­vot­­ním krédem je přesvědčení, že cokoli člo­věk v životě ze srdce chce, toho také může do­­sáhnout, okouzlí svým nakažlivým opti­mis­mem a energií každého, kdo má chuťť a odva­hu vzít osud do svých rukou a proměnit své nejsmělejší sny a přání ve skutečnost. Stačí poslou­chat své srdce a nebát se riskovat. Příběh, utkaný z autorčiných vlastních ži­vot­­ních zkušeností a zážitků a zpestřený hra­vým humorem, se odehrává stří­davě v Praze, Bar­celoně a Římě. Na začátku ro­má­­nu je hlav­­­ní hrdinka, třicetiletá návrhář­ka a majitelka malého butiku v centru Prahy, díky nečekané události donucena podívat se pravdě do očí: její vysněný život se proměnil ve snůš­ku iluzí a sebeklamů. Návrhářstvím se Alice toužila živit odjakživa, ale mělo to být jinde a jinak. Miluje slunce, moře, jižní temperament a svobodu. Místo toho sotva přežívá v zastrčené pražské uličce, kde neúnavně tvoří své éterické modely, které zde ovšem nena­chá­zejí tu správnou klientelu. Odvážné sny se časem smrskly na každodenní úmornou ruti­nu a čím dál víc ústupků. Její osobní i profe­sio­­nální život, z něhož se vytratila veškerá ener­gie a tvůrčí elán, jako by zcela zamrzl. Při náhodném setkání s jedním velmi atrak­­tivním mužem Alice doslova prozře – uvědomí si, že to, co vždycky chtěla, je na hony vzdálené tomu, co dělá a jak žije ted’, a dojde jí, že se musí rozhodnout. Bud’ se bude dál jako živoucí mrtvola utápět v kompromisech, nebo sebere zbytky svých sil a elá­nu a vykročí znovu za svými sny. Vezme osud do svých rukou. Začne tím, že si sepíše desa­tero svých nejzásadnějších přání, která po dlou­hou dobu ignorovala a která jí pomohou dát životu nový směr. Na začátku nemá Alice nic víc než svoji obnovenou víru, ale v srdci už jí svítá naděje, že život opravdu nemusí být kompromisem. Záleží jen na nás, jak s ním naložíme…...celý text


Podobné knihy. Bud se bude dál jako ivoucí mrtvola utápt v kompromisech nebo sebere zbytky svých sil a elánu a vykroí znovu za svými sny. Autor Katy Yaksha. Knihovny pod jednou stechou. A & E po Dark Series 2 Epizoda 5.


Vydat

Hlavní autor Yaksha Katy 1977Jazyk etina Vydáno. To by jinak zstal na míst. nikdy není pozd na to vydat se za nesplnnými sny Katy Yaksha Rybka Publishers porovnání cen z internetových obchod hodnocení a recenze Deset pání. Inspirativní román mladé autorky jejím ivotním krédem a potamo i hlavní hrdinky je pesvdení e cokoli lovk v ivot ze srdce chce toho také me dosáhnout. Plat forenzní sestra. Deset pání nikdy není pozd na to vydat se za nesplnnými sny Yaksha Katy Skladem. Vechny informace o produktu Kniha Deset pání. Nejlepší ošetřovatelské školy ve Wisconsinu. Společenství společnosti Microsoft pedagoga. Miluje slunce moe jiní temperament a svobodu.Deset prani nikdy neni pozde na to vydat se za nesplnenymi snyhttpsnejrychlejsi.czdeset prani nikdy neni pozde na to vydat se zaNa zaátku románu je hlavní hrdinka t. Info Rybka Publishers 2015 1. Uit se hrát na hudební nástroj. Nejlepší fyziologie knihy. Bhem této doby je znemonno zadávání poadavk na výpjku. Bhem uzavení je znemonno zadávání poadavk na výpjku. Smích léí aneb Neberte se tak ván . Deset pání nikdy není pozd na to vydat se za nesplnnými sny Yaksha Katy cena 278 K Inspirativní román mladé autorky jejím ivotním krédem je pesvdení e cokoli lovk v . Zane tím e si sepíe desatero svých nejzásadnjích pání která po dlouhou dobu ignorovala a která jí pomohou dát ivotu nový smr.

Účinek psychoanalytické literární kritiky.


E-knihy v PDF, epub, mobi Deset přání …nikdy není pozdě na to, vydat se za nesplněnými sny… PDF. E-knihy v PDF, epub, mobi Katy Yaksha.