Bookently Imroejobsmen

Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správěPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
František Ochrana, Milan PůčekV každodenní činnosti stojí jednotliví aktéři veřejné správy před problémem provádění změn. Změna je základním předpokladem a formou k dosažení stanovených cílů. K účinnému dosažení změny je potřebné splnit řadu předpokladů a podmínek. Ke klíčovým patří především znalosti o tom, jak danou změnu provádět a zároveň disponovat manažerskou schopností, jak zamýšlenou změnu účinně řídit. Kniha se koncentruje na obě zmíněné oblasti. Podává řadu teoretických zobecnění, návrhů, metod a postupů, jak ve veřejné správě postupovat s cílem efektivního dosažení zamýšlených změn. Mnohé uvedené postupy byly autory publikace prověřovány při jejich praktickém působení ve státní správě, například v roli náměstka ministra pro místní rozvoj (M. Půček), či v pracovní pozici obou autorů publikace na postu koncepčních, analytických, projekčních a řídících pracovníků na úrovni ústřední státní správy. V publikaci jsou zobecněny i pracovní zkušenosti z praktického působení na úrovni řízení samosprávy, jakož i bohaté poznatky z expertní činnosti. Praktické zkušenosti z řízení změn ve veřejné správě ČR jsou konfrontovány se soudobou teorií a porovnávány se zkušenostmi jiných zemí. Výsledkem tohoto úsilí je publikace, která odpovídá řídícím pracovníkům veřejné správy na řadu otázek, jak účinně a efektivně řídit změny ve veřejné správě. Navrhuje pro podmínky ČR model řízení změn vycházející z principů Smart Administration. Nastoluje problémové otázky související s řízením změn ve smyslu Smart Administration a hledá odpovědi, jak zamýšlené změny prakticky účinně realizovat....celý text


56 3.1 Pehled pístup model a inspirací uplatnitelných. Ne-fi spisovatelé. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti eské republiky pro období 2012 a 2020 SMK. Jak být vysvěcen v presbyterian církvi.


Řízení Změn

smart administration. Zkvalitnní strategického a projektového ízení vyuívání analytických metodických evaluaních a dalích obdobných studií a kapacit ve veejné správ a justici. Efektivní zavádní a ízení zmn ve veejné správ Smart Administration. 134 OCHRANA Frantiek a PEK Milan. íjna 2017 na vdomí. Mly by být rovn pístupné dialogu s veejností a schopné zavádt nová politická eení a poskytovat kvalitnjí sluby. Kompletní informace k výbru. 4.3 Klasifikace zmn ve veejném sektoru str. Nejnií ceny 450 výdejních míst 99 spokojených zákazník . Efektivní zavádní a ízení zmn ve veejné správ Smart Administration. zavedení resp. K úinnému dosaení zmny je potebné. Nejnií ceny 450 výdejních míst 99 spokojených zákazník. Malé zlaté knihy Vintage hodnota. ízení zmn ve smyslu Smart Administration str. efektivní a úelný výkon veejné správy. Jednotná výhoda Doprava zdarma 2020. Ochrana Frantiek.

Lékařský statistický popis práce.


Levné knihy Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě PDF. Jak stahovat e-knihy František Ochrana, Milan Půček.