Bookently Imroejobsmen

Český strakatý pes : příručka pro majitele a chovatelePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Dagmar JeřábkováPes prý provází člověka už déle než 16 000 let a díky němu se za tu dobu rozvinul do bezpočtu plemen a ras nejrůznějších velikostí, podob a specializací. V galerii psích typů se najdou i tuzemští reprezentanti a mezi nimi je nejmladším ČESKÝ STRAKATÝ PES. Je mu teprve něco málo přes padesát let, resp. dvacet, ale rychle si získává sympatie obdivovatelů a chovatelů. Říká se mu strakáč, popřípadě stračena a laik si ho může zaměnit se ztepilým voříškem. Je to však plemeno již prošlechtěné, s charakteristickými tělesnými i povahovými rysy. Miluje lidi a společnost vůbec, disponuje vysokou inteligencí, je temperamentní a velmi aktivní, ba téměř neunavitelný. Jeho chovu se věnuje již pěkná řádka chovatelů, mezi nimi Dagmar Jeřábková. Ta si prvního strakatého psa pořídila před osmi lety a dnes již vlastní chovatelskou stanici. S chovem strakáčů a veškerým kynologickým děním získala bohaté zkušenosti, které shrnula do této rádcovské knížky. Popisuje v ní své chovatelské počátky, výcvik, výstavy, péči o psí zdraví, úřadování kolem psů, zkrátka nejrůznější problémy chovatelství a své vyprávění probarvuje řadou pestrých příhod ze života se svými čtyřnohými miláčky a doplňuje mnoha fotografiemi. Její knížka je plná užitečných informací, ale i humoru a pohody, a především lásky ke psům....celý text


Píroda zvíata. Masters v strojírenství nebo leteckém nebi. Navzdory smutnému pvodu svého plemene jsou strakái veselí a iví spoleníci kteí se dobe hodí do rodin s dtmi. V souasné dob je stále málo poetné pesto se chovatelská základna .


Český Strakáč

Dagmar Jeábková. Píruka pro majitele a chovatele Dagmar Jeábková od výrobce Arista Books u nás . Tajný depozitář. V galerii psích typ se najdou i tuzemtí reprezentant. Charlie k adopci Nalezený pes Nalezení psi Centrální databáze ztracených a nalezených ps PESWEB . Rychlé a struné info pro nové majitele straká. eský strakatý pes. R-OH Chemie. eský strakatý pes nebo jak mu chovatelé íkají straká je plemeno s pomrn krátkou ale pohnutou historií. Třída 2024 stipendií. Dleité sdlení pro leny a majitele plemene Akita inu více v Novinkách. eský strakatý pes se dá povaovat za univerzálního spoleníka pro kadou rodinu ale spíe pro ty aktivnjí z nás. V galerii psích typ se najdou i tuzemtí reprezentanti a mezi nimi je nejmladím ESKÝ STRAKATÝ PES. Praha Arista 2013. Registrace . eský strakatý pes je takový tvárný a bezúdrbový voíek tn strakáe sice vypadá jako strakaté sametové klubíko ale jinak je tabula rasa. LGBT v anglické literatuře. Originální název eský strakatý pes.

Leiden University vysoká škola.


Elektronické knihy PDF epub Český strakatý pes : příručka pro majitele a chovatele PDF. Knihy v PDF ke stažení fórum Dagmar Jeřábková.

Cesky Strakaty Pes Strakatý Český Strakáč Pes Český Strakatý Pes