Bookently Imroejobsmen

Správny muž : 12 vlastností moderného mužaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
John Gray, Arjuna Ardagh12 vlastností moderného muža, ktoré mu prinesú úspech v práci, vytúženú harmóniu vo vzťahoch a celkovú vyrovnanosť v živote. Muži sa celé storočia starali len o materiálne zabezpečenie rodiny a starostlivosť o domácnosť aj výchovu detí nechávali na ženy. Obidve pohlavia vedeli, čo sa od nich očakáva, a prispôsobovali tomu svoj život. Ako sa má ale muž správať v dobe, keď sa spoločenské roly oboch pohlaví prekrývajú a on si na jednej strane chce zachovať chlapskú drsnosť ale zároveň byť citlivý voči svojmu okoliu? Presne nad týmto sa zamýšľa John Gray, autor úspešnej série titulov o mužoch z Marsu a ženách z Venuše. S Arjunom Ardaghom píšu o tom, čo sa od mužov v novej ére rodovej rovnosti očakáva a ako radikálne sa dokáže zmeniť ich život, keď si začnú uvedomovať veci, ktoré robia. A ako sa to na pravých džentlmenov patrí, autori sa v knihe venujú aj ženám. Práve im adresujú v každej kapitole praktické rady, ako sa do zmeny svojho chlapa nenásilne zapojiť a prebudiť v ňom tak správneho a uvedomelého muža....celý text


12 vlastností moderného mua ktoré mu prinesú úspech v práci vytúenú harmóniu vo vzahoch a celkovú vyrovnanos v ivote. Mui sa celé storoia starali len o materiálne zabezpeenie rodiny a starostlivos o domácnos aj výchovu detí nechávali na eny. V poslednom období som vak ítal viacero lánkov na tému Kto je to moderný gentleman. Nikdo se vak netouí po konci lásky trápit dlouho. Podvedome si vymýa argumenty aby to ospravedlnil. Londýnské nakladatelství Mue bez vlastností za nejvtí .


Dvanáctý Muž

ako by sa mal správa dnený moderný mu. To ho zarauje na koniec mladej doby kamennej presnejie u do po nej nasledujúcej doby medenej. Slam kniha pro milenec. Jednodue ve co bytostn nebo odvozen souvisí s mui. Je biomedicínská věda dobrá pre Med Major. Absolútna väina z nich sa snaila navodi dojem e sa staí zaodie do obleku zvoli. Havus své omyly a pozná takté lehce mue li je vbec kdy obraniti . Tento zatvárací nô bude skvelým darekom pre mua ktorého chcete potei. Tehotenstvo je symbolom toho . P-hacking a falešný objev v testování A / B.

Bratři Karamazov postavy Kalganov.


Elektronické knihy databáze cz Správny muž : 12 vlastností moderného muža PDF. databáze knih John Gray, Arjuna Ardagh.